Μόλις ανέβηκαν
recent

Επιτυχίες των ετών 1950-1990

Απλά καταπληκτικό. Με ένα μόνο κλικ θα έχετε τα δέκα καλύτερα σε πωλήσεις τραγούδια για κάθε έτος και κάθε μήνα από το 1950 έως το 1990 δηλαδή 4800 τραγούδια. Αφού ανοίξει ο κάθε μήνας κάνετε κλικ στο κέντρο του δίσκου για να τον ακούσετε ή από κάτω στο σύνδεσμο για πληροφορίες.1950 Ιαν
1950 Φεβ
1950 Μαρ
1950 Απρ
1950 Μαϊ
1950 Ιούν
1950 Ιούλ
1950 Αυγ
1950 Σεπ
1950 Οκτ
1950 Νοέ
1950 Δεκ
1951 Ιαν
1951 Φεβ
1951 Μαρ
1951 Απρ
1951 Μαϊ
1951 Ιούν
1951 Ιούλ
1951 Αυγ
1951 Σεπ
1951 Οκτ
1951 Νοέ
1951 Δεκ
1952 Ιαν
1952 Φεβ
1952 Μαρ
1952 Απρ
1952 Μαϊ
1952 Ιούν
1952 Ιούλ
1952 Αυγ
1952 Σεπ
1952 Οκτ
1952 Νοέ
1952 Δεκ
1953 Ιαν
1953 Φεβ
1953 Μαρ
1953 Απρ
1953 Μαϊ
1953 Ιούν
1953 Ιούλ
1953 Αυγ
1953 Σεπ
1953 Οκτ
1953 Νοέ
1953 Δεκ
1954 Ιαν
1954 Φεβ
1954 Μαρ
1954 Απρ
1954 Μαϊ
1954 Ιούν
1954 Ιούλ
1954 Αυγ
1954 Σεπ
1954 Οκτ
1954 Νοέ
1954 Δεκ
1955 Ιαν
1955 Φεβ
1955 Μαρ
1955 Απρ
1955 Μαϊ
1955 Ιούν
1955 Ιούλ
1955 Αυγ
1955 Σεπ
1955 Οκτ
1955 Νοέ
1955 Δεκ
1956 Ιαν
1956 Φεβ
1956 Μαρ
1956 Απρ
1956 Μαϊ
1956 Ιούν
1956 Ιούλ
1956 Αυγ
1956 Σεπ
1956 Οκτ
1956 Νοέ
1956 Δεκ
1957 Ιαν
1957 Φεβ
1957 Μαρ
1957 Απρ
1957 Μαϊ
1957 Ιούν
1957 Ιούλ
1957 Αυγ
1957 Σεπ
1957 Οκτ
1957 Νοέ
1957 Δεκ
1958 Ιαν
1958 Φεβ
1958 Μαρ
1958 Απρ
1958 Μαϊ
1958 Ιούν
1958 Ιούλ
1958 Αυγ
1958 Σεπ
1958 Οκτ
1958 Νοέ
1958 Δεκ
1959 Ιαν
1959 Φεβ
1959 Μαρ
1959 Απρ
1959 Μαϊ
1959 Ιούν
1959 Ιούλ
1959 Αυγ
1959 Σεπ
1959 Οκτ
1959 Νοέ
1959 Δεκ
1960 Ιαν
1960 Φεβ
1960 Μαρ
1960 Απρ
1960 Μαϊ
1960 Ιούν
1960 Ιούλ
1960 Αυγ
1960 Σεπ
1960 Οκτ
1960 Νοέ
1960 Δεκ
1961 Ιαν
1961 Φεβ
1961 Μαρ
1961 Απρ
1961 Μαϊ
1961 Ιούν
1961 Ιούλ
1961 Αυγ
1961 Σεπ
1961 Οκτ
1961 Νοέ
1961 Δεκ
1962 Ιαν
1962 Φεβ
1962 Μαρ
1962 Απρ
1962 Μαϊ
1962 Ιούν
1962 Ιούλ
1962 Αυγ
1962 Σεπ
1962 Οκτ
1962 Νοέ
1962 Δεκ
1963 Ιαν
1963 Φεβ
1963 Μαρ
1963 Απρ
1963 Μαϊ
1963 Ιούν
1963 Ιούλ
1963 Αυγ
1963 Σεπ
1963 Οκτ
1963 Νοέ
1963 Δεκ
1964 Ιαν
1964 Φεβ
1964 Μαρ
1964 Απρ
1964 Μαϊ
1964 Ιούν
1964 Ιούλ
1964 Αυγ
1964 Σεπ
1964 Οκτ
1964 Νοέ
1964 Δεκ
1965 Ιαν
1965 Φεβ
1965 Μαρ
1965 Απρ
1965 Μαϊ
1965 Ιούν
1965 Ιούλ
1965 Αυγ
1965 Σεπ
1965 Οκτ
1965 Νοέ
1965 Δεκ
1966 Ιαν
1966 Φεβ
1966 Μαρ
1966 Απρ
1966 Μαϊ
1966 Ιούν
1966 Ιούλ
1966 Αυγ
1966 Σεπ
1966 Οκτ
1966 Νοέ
1966 Δεκ
1967 Ιαν
1967 Φεβ
1967 Μαρ
1967 Απρ
1967 Μαϊ
1967 Ιούν
1967 Ιούλ
1967 Αυγ
1967 Σεπ
1967 Οκτ
1967 Νοέ
1967 Δεκ
1968 Ιαν
1968 Φεβ
1968 Μαρ
1968 Απρ
1968 Μαϊ
1968 Ιούν
1968 Ιούλ
1968 Αυγ
1968 Σεπ
1968 Οκτ
1968 Νοέ
1968 Δεκ
1969 Ιαν
1969 Φεβ
1969 Μαρ
1969 Απρ
1969 Μαϊ
1969 Ιούν
1969 Ιούλ
1969 Αυγ
1969 Σεπ
1969 Οκτ
1969 Νοέ
1969 Δεκ
1970 Ιαν
1970 Φεβ
1970 Μαρ
1970 Απρ
1970 Μαϊ
1970 Ιούν
1970 Ιούλ
1970 Αυγ
1970 Σεπ
1970 Οκτ
1970 Νοέ
1970 Δεκ
1971 Ιαν
1971 Φεβ
1971 Μαρ
1971 Απρ
1971 Μαϊ
1971 Ιούν
1971 Ιούλ
1971 Αυγ
1971 Σεπ
1971 Οκτ
1971 Νοέ
1971 Δεκ
1972 Ιαν
1972 Φεβ
1972 Μαρ
1972 Απρ
1972 Μαϊ
1972 Ιούν
1972 Ιούλ
1972 Αυγ
1972 Σεπ
1972 Οκτ
1972 Νοέ
1972 Δεκ
1973 Ιαν
1973 Φεβ
1973 Μαρ
1973 Απρ
1973 Μαϊ
1973 Ιούν
1973 Ιούλ
1973 Αυγ
1973 Σεπ
1973 Οκτ
1973 Νοέ
1973 Δεκ
1974 Ιαν
1974 Φεβ
1974 Μαρ
1974 Απρ
1974 Μαϊ
1974 Ιούν
1974 Ιούλ
1974 Αυγ
1974 Σεπ
1974 Οκτ
1974 Νοέ
1974 Δεκ
1975 Ιαν
1975 Φεβ
1975 Μαρ
1975 Απρ
1975 Μαϊ
1975 Ιούν
1975 Ιούλ
1975 Αυγ
1975 Σεπ
1975 Οκτ
1975 Νοέ
1975 Δεκ
1976 Ιαν
1976 Φεβ
1976 Μαρ
1976 Απρ
1976 Μαϊ
1976 Ιούν
1976 Ιούλ
1976 Αυγ
1976 Σεπ
1976 Οκτ
1976 Νοέ
1976 Δεκ
1977 Ιαν
1977 Φεβ
1977 Μαρ
1977 Απρ
1977 Μαϊ
1977 Ιούν
1977 Ιούλ
1977 Αυγ
1977 Σεπ
1977 Οκτ
1977 Νοέ
1977 Δεκ
1978 Ιαν
1978 Φεβ
1978 Μαρ
1978 Απρ
1978 Μαϊ
1978 Ιούν
1978 Ιούλ
1978 Αυγ
1978 Σεπ
1978 Οκτ
1978 Νοέ
1978 Δεκ
1979 Ιαν
1979 Φεβ
1979 Μαρ
1979 Απρ
1979 Μαϊ
1979 Ιούν
1979 Ιούλ
1979 Αυγ
1979 Σεπ
1979 Οκτ
1979 Νοέ
1979 Δεκ
1980 Ιαν
1980 Φεβ
1980 Μαρ
1980 Απρ
1980 Μαϊ
1980 Ιούν
1980 Ιούλ
1980 Αυγ
1980 Σεπ
1980 Οκτ
1980 Νοέ
1980 Δεκ
1981 Ιαν
1981 Φεβ
1981 Μαρ
1981 Απρ
1981 Μαϊ
1981 Ιούν
1981 Ιούλ
1981 Αυγ
1981 Σεπ
1981 Οκτ
1981 Νοέ
1981 Δεκ
1982 Ιαν
1982 Φεβ
1982 Μαρ
1982 Απρ
1982 Μαϊ
1982 Ιούν
1982 Ιούλ
1982 Αυγ
1982 Σεπ
1982 Οκτ
1982 Νοέ
1982 Δεκ
1983 Ιαν
1983 Φεβ
1983 Μαρ
1983 Απρ
1983 Μαϊ
1983 Ιούν
1983 Ιούλ
1983 Αυγ
1983 Σεπ
1983 Οκτ
1983 Νοέ
1983 Δεκ
1984 Ιαν
1984 Φεβ
1984 Μαρ
1984 Απρ
1984 Μαϊ
1984 Ιούν
1984 Ιούλ
1984 Αυγ
1984 Σεπ
1984 Οκτ
1984 Νοέ
1984 Δεκ
1985 Ιαν
1985 Φεβ
1985 Μαρ
1985 Απρ
1985 Μαϊ
1985 Ιούν
1985 Ιούλ
1985 Αυγ
1985 Σεπ
1985 Οκτ
1985 Νοέ
1985 Δεκ
1986 Ιαν
1986 Φεβ
1986 Μαρ
1986 Απρ
1986 Μαϊ
1986 Ιούν
1986 Ιούλ
1986 Αυγ
1986 Σεπ
1986 Οκτ
1986 Νοέ
1986 Δεκ
1987 Ιαν
1987 Φεβ
1987 Μαρ
1987 Απρ
1987 Μαϊ
1987 Ιούν
1987 Ιούλ
1987 Αυγ
1987 Σεπ
1987 Οκτ
1987 Νοέ
1987 Δεκ
1988 Ιαν
1988 Φεβ
1988 Μαρ
1988 Απρ
1988 Μαϊ
1988 Ιούν
1988 Ιούλ
1988 Αυγ
1988 Σεπ
1988 Οκτ
1988 Νοέ
1988 Δεκ
1989 Ιαν
1989 Φεβ
1989 Μαρ
1989 Απρ
1989 Μαϊ
1989 Ιούν
1989 Ιούλ
1989 Αυγ
1989 Σεπ
1989 Οκτ
1989 Νοέ
1989 Δεκ
1990 Ιαν
1990 Φεβ
1990 Μαρ
1990 Απρ
1990 Μαϊ
1990 Ιούν
1990 Ιούλ
1990 Αυγ
1990 Σεπ
1990 Οκτ
1990 Νοέ
1990 Δεκ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το μήνυμα σας και τις παρατηρήσεις σας

Από το Blogger.