Μόλις ανέβηκαν
recent

Pink Floyd - Empty Spaces{backwards message}

Hello, Luka {hunters}. 
Congratulations. You have just discovered the secret message. Please send your answer to Old Pink, care of the Funny Farm, Chalfont.
Roger! Carolyne's on the phone!
Okay


What shall we use
To fill the empty spaces
Where we used to talk?
How shall I fill
The final places?
How should I complete the wall


Προμηθέας

Προμηθέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το μήνυμα σας και τις παρατηρήσεις σας

Από το Blogger.