Μόλις ανέβηκαν
recent

Pink Floyd, The Fletcher Memorial Home

Ένα αλληγορικό τραγούδι. Το "The Fletcher Memorial Home" είναι τό ίδρυμα όπου θα μαζευτούν όλοι οι ηγέτες - τύραννοι του πλανήτη να εκτονώνουν το διεστραμμένο τους εγώ. 


Take all your overgrown infants away somewhere
and build them a home a little place of their own
the Fletcher memorial
home for incurable tyrants and kings
and they can appear to themselves every day
on closed circuit t.v.
to make sure they're still real
it's the only connection they feel.

"ladies and gentlemen, please welcome Reagan and haig
Mr begin and friend Mrs Thatcher and Paisley
Mr Brezhnev and party
the ghost of McCarthy
the memories of Nixon
and now adding color a group of anonymous Latin
  American meat packing glitterati
did they expect us to treat them with any respect
they can polish their medals and sharpen their
smiles, and amuse themselves playing games for a while
boom boom, bang bang, lie down you're dead.

Safe in the permanent gaze of a cold glass eye
with their favorite toys
they'll be good girls and boys
in the Fletcher memorial home for colonial
wasters of life and limb
is everyone in?
are you having a nice time?
now the final solution can be applied.Επόμενο τραγούδι του δίσκου: Southampton Dock


Προμηθέας Δεσμώτης

Προμηθέας Δεσμώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το μήνυμα σας και τις παρατηρήσεις σας

Από το Blogger.